微信分享图

2013 吴大澂 篆书《大义桥黄氏义庄记》 册页 (53开106页)

篆书《大义桥黄氏义庄记》
拍品信息
LOT号 2013 作品名称 吴大澂 篆书《大义桥黄氏义庄记》 册页 (53开106页)
作者 吴大澂 尺寸 47×23cm×106 创作年代 --
估价 2,200,000-2,800,000 成交价 RMB 2,530,000
材质 水墨纸本 形制 册页
著录:
1.《吴愙斋先生年谱》,第199页,哈佛燕京学社,1935年。
2.吴湖帆《访虞山黄子久墓记》,《申报》,1943年6月13日。
3.《吴湖帆年谱》,第336页,东方出版中心,2017年。
题识:《大义桥黄氏义庄记》。天地之大德曰生,生,物之本,必资于培植。元为善长,仁为性体,发育万物,敛于冬而炽于春。阴阳消息,盛衰之故,皆有自来。自古世家伐阅,流风遗泽,传至数百年,而子孙藩术相继绳于弗替者,考其缔造之祖,未有不以孝友为根本,以敦睦为榘矱者也。常熟县大义桥黄氏义庄,始建于道光甲辰年,秋涛先生名浩者,偕其仲弟湘、季弟涵,经营创造,割良田五百三十余亩为义田,建庄屋四十余楹。族中子弟,贫不能读书者,并设家塾,延名师课之,先生曰:“此吾父之志也。吾父幼贫,力田贸迁,有无以奉二亲,孝友出于性生。里中有善事,必尽力以图抍济。生平慕范文正义田赡族,有志未遂。今日所立庄规,皆吾父手定本也。”以是呈于有司,详请立案拳诏旌如制。咸丰庚申之难,庄屋毁于兵火,先生之子嘉宾、嘉贤先后兴葺,以复旧规,不数年而堂构聿新。嘉宾时已物故,嘉贤谋勒石以帙其父兄之遗志。介赵农部宗德,丐余为文以记之。余读《周礼》:“大司徒以乡三物教万民……二曰六行,孝、友、睦、姻、任、恤。”其时,州长䣊正族师,闾胥各有所掌之武令政事,月属民而读邦法,书其季弟睦、姻有学者。周家忠厚之迹,礼让为国,浸成风俗,何其盛也?自宗法废而民志漓,凉薄之情,始于骨肉,贾谊所谓“借妇櫌锄,虑有德色;母取箕帚,立而谇语”者,岂言之过哉?东汉诸儒出而振兴之讲明经义,敦尚名节,士怀朴行,家有令德。张武、陆续、缪彤之徒,以孝友列独行传,自时厥后,齐邵荣兴六世,同爨刘悛帙其闾。唐张公艺九世同居,刘君良四世兄弟,同产斗粟,片帛无所以。南唐江州陈氏宗族七百口共食,宋陈崇之孙十三世同居,史策传为美谈。百世下,犹闻风而兴慕焉。美范哉文正之言曰:“吾宗族甚众,于吾固有亲疏,然祖宗视之,则均是子孙,固无亲疏也。独享富贵而不恤宗族,异日何以见祖宗?”
河道总督吴县吴大澂撰并书第六通。
钤印:狂心未歇、吴大澂印
鉴藏印:范端之印、绨盦
吴大澂撰并书《大义桥黄氏义庄记》,根据吴湖帆发表于1943年6月13日《申报》的《访虞山黄子久墓记》一文可知,作于光绪十七年(1891),是应常熟黄秋涛后人之请所作。黄氏为黄公望后裔,他创立义庄,经历太平天国运动,义庄被毁,其子黄嘉宾、黄嘉贤兄弟克承父志,努力恢复旧制。本册涉及黄秋涛祖孙三代人物,可从中了解近代江南地区慈善事业的面貌。全文后付之刻石,拓本见《近代稀见碑拓史料丛刊》(第一辑)第二种。
须注意者,此《记》并非常熟黄浩(秋涛)后人直接向吴大澂求取,而是托同乡赵宗德(藏书家赵宗建之兄)居中介绍方得。吴大澂与常熟旧山楼赵氏、虚廓园曾氏关系密切,新发现的吴大澂同治四年(1865)两个月日记手稿中,就有他赴常熟,借住赵家、游虞山的记录。光绪十七年(1891)五月下旬,吴大澂曾游虞山,借住在曾氏虚廓园中,时作文酒之会,一直到六月末才回苏城。单从时间上看,《大义桥黄氏义庄记》很可能是吴大澂在常熟期间撰写并书丹的。
册页最后一开书“第六通”,说明吴大澂对于即将勒石上碑的这篇作品格外重视,更改了不止六遍以上,因为比对拓本和墨迹本,文字上稍有区别。全文引经据典,一板一眼,颇为周全。他之所以会如此投入,纯因对黄氏一门苦心经营义庄颇为赞许。作为吴中绅士,振兴家族,周赡族人,培植子弟,皆以建立义庄为第一要务,故早在光绪五年(1879),吴大澂便与兄长吴大根商议,倡立义庄,“买田七百亩,计银一万四千余两。族叔祖纪兰公助田三百亩。议立条规,以本年所收租息,分给族中孤寡及婚嫁丧葬之费”。由此可见,因他本人身体力行,深知个中甘苦,才会不惜笔墨,为素不相识的黄氏后人撰写长篇碑记,并反复修改书写,直到满意为止。
吴大澂官至广东、湖南巡抚,余暇耽情金石书画,不误政业,乃继阮元后再执东南艺坛牛耳人物,一时,金石书法大家如陈介祺、潘祖荫、徐同柏、莫友芝皆与之交往。观《大义桥黄氏义庄记》册,其篆书有庙堂气象,森然宽博,精气内敛,论蕴藉与内美,缶翁恐怕也是望尘莫及。其最难得的是,他能在“黑大圆光”的旧习之上体现出沉着古雅的意趣。比起吴昌硕的野犷雄悍,吴大澂确实很难了然“显而易见”的“个性”,可能在他看来,内敛比张扬更有意思,这或许也是他的人格魅力和职业习惯使然吧。